رد کردن لینک ها

محصولات

ترکیب شیمیایی بیلت های مصرفی

444
5sp
Standard
%C %Si %Mn Max.%S Max.%P
Min Max Min Max Min Max 0.050 0.040
0.28 0.37 0.15 0.35 0.50 0.80
Used
0.320 0.210 0.700 0.007 0.010
444
GR60
Standard
%C %Si %Mn Max.%S Max.%P
Min Max Min Max Min Max 0.050 0.050
0.30 0.39 0.30 0.50 1.20 1.60
Used
0.340 0.400 1.470 0.010 0.013

جزئیات کیفی محصولات شرکت فولاد آتیه خاورمیانه

Standard استاندارد
حداقل استحکام تسلیم(MPa)
Min. Yield Strength
حداقل استحکام کششی(MPa)
Ultimate Tensile Strength Min
حداقل نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم
Min. Tensile Strength ration to Yield Strength
حداقل ازدیاد طول نسبی (%)
Min. Elongation A5
400 600 1.25 16
Atieh Middle East Products test results نتیجه تست محصولات مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه
استحکام تسلیم(MPa)
Yield Strength
استحکام کششی(MPa)
Ultimate Tensile Strength
نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم
Tensile Strength ration to Yield Strength
ازدیاد طول نسبی (%)
Elongation A5
507 650 1.28 21

استاندارد ها

Rebar Grades
IRSIRI
3132
ASTM
A615
GOST
5781
BS
4449
ISO
6935
S240 Grade40 A - 1 B500A Class A
AJ 340 Grade60 A - 2 B500B Class B
AJ 350 Grade75 A - 3 B500C Class C
AJ 400 Grade80 A -4 Class D
AJ 420 Grade100
AJ 500
AJ 520
بازگشت به بالای صفحه